Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Aftale

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for aftale om køb af varer hos Gulvcenteret.dk.

2. Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og er excl. moms. Prisændringer kan forekomme uden yderligere varsel.

3. Levering

Ordre under 3.000, – dkk. netto excl. moms tillægges et fragt- og ekspeditionsgebyr på 450,- dkk. excl. moms.

Ikke bro faste øer pålægges et tillæg efter gældende takster.

Ordre fra Gulvcenteret.dk´s lager og direkte fra fabrik, kan ikke kombineres, så man dermed opnår franko levering.

4. Emballage

Paller faktureres køber. Fakturerede paller tages retur og krediteres. Returneringen skal ske senest 4 uger fra modtagelsen.

Pris pr. europapaller er 135,- dkk. netto ex. moms.

5. Returvarer

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og kun i hele enheder. Skaffevarer tages ikke retur.

6. Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Normale betalingsbetingelser er løbende måned + 14 dage. Sker betaling ikke rettidigt, vil forfalden saldo blive pålagt renter med 2% pr. påbegyndt måned.

7. Reklamationer

Reklamationer skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse og inden den tages i brug eller indgår i nogen form for montering. Faktura- og varenummer skal oplyses ved evt. returnering. Vores ansvar er begrænset til de leverede varer.

Ved kreditering af arbejdsløn afregnes max 275,- dkk. + moms.

8. Forbehold

Hvis diverse monteringer ikke er i overensstemmelse med diverse anvisninger og sund fornuft, frafalder erstatningskrav.

Omkostninger i forbindelse med evt. ny montering dækkes ikke.

9. Produktansvar

For skader på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter eller ydelser, hæfter Gulvcenteret.dk kun i det omfang ansvaret kan pålægges Gulvcenteret.dk.

Gulvcenteret.dk påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

10. Tvistigheder

Eventuel tvist mellem parterne skal afgøres ved dansk domstol.